اهمیت یکنواختی رشد در پرورش جوجه های گوشتی

یکی از فاکتور های تأثیر گذار و با اهمیت در پرورش  گله های گوشتی، یکنواختی رشد و وزن گله می باشد. به همین جهت کارشناسان فنی وب سایت شرکت آریا دان رشد به بررسی منابع منتشر شده با این موضوع پرداختند. یکی از منابع مفید و کاربردی در این زمینه مقاله ای است که توسط آقای دکتر پزشکیان در سالهای اخیر منتشر گردیده است.

فایل کامل این مقاله از طریق لینک ذیل قابل دسترسی می باشد.

یکنواختی رشد و وزن در گله های گوشتی

 

آخرین ویدیو ها

 • آِیا با نحوه پلت شدن خوراک آشنایی دارید؟
 • کارخانه اریا دان رشد
 • نمونه ای از خط تولید کارخانه خوراک
 • آسیاب چکشی چگونه عمل می کند؟
 • میکسر افقی

فصلنامه تخصصی

 • فصلنامه تخصصی شماره یک - بهار 92
 • فصلنامه تخصصی شماره دو - پاییز 92
 • فصلنامه تخصصی شماره سه - زمستان 92
 • فصلنامه تخصصی شماره چهار - تابستان 93
 • فصلنامه تخصصی شماره نه - پاییز 94
 • فصلنامه تخصصی شماره هشت - تابستان 94
 • فصلنامه تخصصی شماره هفت - بهار 94
 • فصلنامه تخصصی شماره ده - بهار 95
 • فصلنامه تخصصی شماره یازده - پاییز 95

لینک های مرتبط

بازدید کنندگان

امروز89
مجموع64794