آیا با نحوه پلت شدن خوراک آشنا هستید؟

در این بخش سعی شده است نحوه پلت شدن خوراک به زبانی ساده توضیح داده شود.

اجزای اصلی دستگاه پلت که بیشترین نقش را در تولید خوراک به صورت پلت بر عهده دارند شامل موارد ذیل است:

1-   فیدر: بخشی از دستگاه پلت می باشد که مواد اولیه ای را که قبلا آسیاب شده و مخلوط شده است به صورت کنترل شده به بخش های بعدی دستگاه پلت منتقل می کند.

2-   کاندیشنر: بخشی از دستگاه پلت می باشد که عملیات پخته شدن خوراک بوسیله بخار خشک در این بخش انجام می گیرد.

3-   دای: یکی از تجهیزات دستگاه پلت می باشد که دارای متافذی است. در واقه این منافذ و قطر آن تعیین کننده قطر خوراک می باشد.

4-   غلطک (رولر): قعه ای از دستگاه پلت می­باشد که مواد را با فشار زیادی داخل منافذ دای منتقل می کند.

5-   برش دهنده (نایف): قسمتی از دستگاه پلت می باشد که خوراکی را که به صورت رشته های مارکارونی تبدیل شده است به دانه های با طول مورد نظر تبدیل می کند.

                                           

پلت

لینک های مرتبط

بازدید کنندگان

امروز23
مجموع115816