جلوگیری از پرولاپس در گله های مرغ تخم گذار

 

 

 

وقتی بخشی از اویداکت خارج از مقعد مرغ باقی می ماند اصطلاحاً پرولاپس گفته می شود. پرولاپس در نژاد های مرغ سفید بیشتر اتفاق می افتد. بروز پرولاپس در گله منجر به شروع نوک زدن توسط دیگر مرغ ها و گسترش کانی بالیسم در گله و افزایش تلفات می باشد

حال سوال این است که چگونه از بروز پرولاپس در گله جلوگیری کنیم؟

علت اصلی بروز پرولاپس تنها یک عامل نمی باشد. در واقع بروز چنین مشکلی تحت تأثیر چند عامل مختلف قرار دارد که در ادامه به عوامل مذکور اشاره گردیده است:

1-      وزن بدن

مشکل وزن بدن شامل موارد ذیل است:

- وزن مازاد که ناشی از تجمع چربی در لاشه می باشد

- کوچک بودن اسکلت بندی بدن مرغ تخم گذار

رشد مناسب پولت ها در هفته های اول پرورش پولت تخم گذار بسیار مهم می باشد. وزن بدن پولت ها در 5 هفتگی بایستی حتی الامکان برابر و یا کمی بالاتر از استاندارد باشد. وزن مرغ بایستی هفته به هفته مورد بررسی قرار گیرد  و هر گونه عقب افتادگی در وزن ایده آل، بایستی جبران گردد.

توسعه مناسب بدن همراه با یکنواختی گله در جلوگیری از پرولاپس بسیار تأثیر گذار است. توسعه مناسب بدنی پرنده تنها وزن پرنده نمی باشد بلکه اسکلت بندی بدن پرنده نیز اهمیت بالایی دارد.

به طوری که پرنده ای که از نظر وزنی به حالت استاندارد رسیده است ولی این افزایش وزن فقط توده چربی می باشد و همچنان کوچک بودن ساختار بدنی پرنده وجود دارد مشکلاتی را در آینده به همراه خواهد داشت. اسکلت بندی پرنده در هفته های ابتدائی دوران پرورش پولت شکل می گیرد.

2-نوک چینی:

نوک چینی نامناسب و یا عدم نوک چینی منجر به شیوع کانیبالیسم در گله می گردد که مشکلات مربوط به بروز پرولاپس در گله را تشدید خواهد کرد.

3-نوردهی:

*شدت نور:

شدت نور بالا تأثیرات منفی بر بروز کانیبالیسم دارد. نور قرمز می تواند نوک زدن و کانیبالیسم را در مرغ کاهش دهد.

*طول مدت نوردهی: تحریک نوری خیلی زود می تواند بروز پرولاپس در گله را افزایش دهد. اسکلت بندی بدن و وزن پرنده در زمان شروع تحریک نوری بایستی در نظر گرفته شود. زمانی که وزن به حالت استاندارد نرسیده است برای تحریک نوری باید صبر نمود. البته همیشه نمی توان بلوغ جنسی را به تاخیر انداخت و لذا رشد مناسب در دوران پروش پولت بایستی در اولویت قرار گیرد.

4- اندازه تخم مرغ

بزرگ بودن اندازه تخم مرغ می تواند منجر به افزایش بروز پرولاپس در گله گردد. با افزایش سن و تولید تخم مرغ اندازه آن نیز به سرعت افزایش می یابد و اگر اسکلت بندی  بدن نیز کوچک باشد مشکل مذکور شدت می یابد.

5- اسهال

هر عاملی که موجب بورز اسهال در گله گردد. پرنده ها را به بروز پرولاپس مستعد می نماید.

6- جلوگیری از درصد نمک زیاد در جیره

7- اطمینان از تهویه مناسب در سال

8- جلوگیری از تراکم بیش از حد

8- جلوگیری از تغییرات ناگهانی در دما و نوردهی

9- جلوگیری از گسترش حشرات و انگل ها در گله

 

مهندس مصطفی لطفی

مدیر تولید شرکت آریا دان رشد

 

 

 

لینک های مرتبط

بازدید کنندگان

امروز22
مجموع92468