اهمیت میکسر در فرآیند تولید خوراک

 ایجاد خوراکی که مواد مغذی در آن به طور یکنواخت توزیع شود، هدف اصلی فرایند مخلوط کردن می باشد. خوراک یکنواخت با عملکرد میکسر مناسب، باعث بهبود عملکرد طیور می شود. طی یک فرایند استاندارد مخلوط کردن، خوراکی یکدست در حداقل زمان با کمترین هزینه انرژی و نیروی کار تولید می شود. میکسر یکی از تجهیزاتی است که علی رغم اهمیت بالا کم تر به آن توجه می شود.

 

دو نوع میکسر جهت ساخت خوراک مورد استفاده قرار می گیرد. میکسر افقی و میکسر عمودی. اگر چه میکسر افقی یکنواختی بیشتر در مدت زمان کمتر فراهم میکند، ولی در بسیار فارم های پرورش طیور از میکسر عمودی استفاده می شود. در ادامه فاکتورهایی که عملکرد میکسر را تحت تأثیر قرار می دهد مورد بررسی قرار گرفته است.

 فاکتورهای که عملکرد میکسر را تعیین می کنند:

عوامل متعددی در توزیع مواد اولیه نقش دارند. این فاکتورها شامل اندازه و شکل ذرات، چگالی ذرات، بار استاتیکی اجزای خوراک، ترتیب افزودن اجزای خوراک، مقدار اجزای خوراکی میکس شده، نوع میکسر، زمان میکس، تمیزی میکسر، فرسایش تجهیزات و نگهداری آنها می باشد. اندازه ذرات اندازه مواد خوراکی آسیاب شده اثر تعیین کننده ای برخصوصیات میکس خوراک دارد. برای مثال، خوراک آسیاب شده با اندازه ذرات یکنواخت شرایط مناسب تری را برای مخلوط شدن کامل اجزا خوراک فراهم می کند. اختلاف زیاد در اندازه غلات و میکرو ذرات احتمال تفکیک اجزا بعد میکس را افزایش خواهد داد. ترتیب افزودن مواد نیز در تعیین میزان پراکندگی در فرایند مخلوط مؤثر می باشد. میکسر ها ممکن است نقاط کوری داشته باشند که در آنها مقادیر کمی از مواد به آسانی در خوراک مخلوط نشود. این موضوع زمانی وخیم تر می شود که ریبون، پدال و اوگرهای میکسر کهنه و فرسوده شده باشند.

در میکسر افقی غلات آسیاب شده یا کنجاله سویا اولین موادی هستند که به میکسر اضافه می شوند و  سپس ذرات ریز اضافه می شوند. اما برای داشتن میکس مناسب در میکسر عمودی بهتر است ذرات ریزتر در حین یا بعداز اضافه کردن سویا و قبل از غلات آسیاب شده به میکسر اضافه شود. چسبیده شده مواد روی ریبون، پدال یا اوگرهای دستگاه میکسر، عملکرد میکسر را کاهش می دهد. بر طبق قوانین در شیوه مناسب مخلوط کردن که بیشتر مربوط به تولید افزودنی های دارویی می باشد بایستی تجهیزات میکسرها تمیز نگهداری شوند تا از اختلات مواد در میکسر با مواد میکس شده قبلی جلوگیری شود. برای این کار بهتر است میکسرها بعد از اتمام کار روزانه بررسی شود.

حجم زیاد یا کم مواد اولیه در میکسر باعث می شود مواد به طور کافی مخلوط نشوند. حجم زیاد مواد در میکسر می تواند مانع از مخلوط شدن مواد در بالای میکسر های افقی شوند و بارگیری کمتر از 50 درصد ظرفیت میکسر ممکن است فرایند مخلوط کردن را کاهش دهد.

برای ایجاد یک ترکیب یکنواخت در اجزای خوراک باید زمان کافی برای مخلوط کردن در نظر گرفته شود که برای هر میکسر با توجه به طراحی میکسر، سرعت چرخش ریبون ها، اوگرها و پدال ها این زمان متفاوت می باشد. بهترین روش برای فهمیدن زمان مناسب، آزمایش کردن میکسر است.

در ادامه ویدئو یک میکسر افقی را مشاهده می نمایید:

 

 

 

 

 

لینک های مرتبط

بازدید کنندگان

امروز15
مجموع115808