امشب از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمین می بارد امشب چشمانم را با آب توبه می شویم و کلام قرآن در دهانم می ریزم تا خواب چشمانم را نیازآر

 

 

        امام صادق علیه السلام فرمودند:

 تقدیر امور و سرنوشت ها در شب قدر یعنی شب نوزدهم، تحکیم آن در شب بیست و یکم و امضا آن در شب بیست و سوم صورت می گیرد.

 

 

 

 

 

لینک های مرتبط

بازدید کنندگان

امروز99
مجموع73313