عید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا برشما تهنیت باد.