انواع خوراک ویژه پولت تخم گذار

تغذيه و مديريت پولتها در طول دوره پرورش مهمترين تأثير را در توليد تخم مرغ و وزن تخم مرغها در طي دوره تخمگذاري دارد. خطاها و اشتباهات ايجاد شده در دوره رشد مي تواند توليدات پايين در دوره تخمگذاري را به دنبال داشته باشد كه به راحتي نيز نمي توان اين مشكل را در دوران توليد برطرف نمود. بنابراين کیفیت خوراک و تغييرات جيره غذايي پولتها در زمان مناسب براي رسيدن به وزن بدن مورد نظر و يكنواختي آن بسيار ضروري است. جيره هاي غذايي مي بايستي براساس وزن بدن هدف جوجه ها  تغيير كند نه براساس سن جوجه. بنابراين اندازه گيري منظم وزن بدن جوجه ها شرط لازم براي تغيير جيره غذايي است. شرکت آریا دان رشد با توجه به راهنمای پرورش پولت تخم گذار سعی بر آن داشته است خوراکی تولید کند که با داشتن بالاترین کیفیت از لحاظ فیزیکی و شیمیایی، شرایط ایده آلی را برای پرورش پولت فراهم کند که نتیجه آن تولید مناسب تخم مرغ از نظر کمی و کیفی در دوران تخم گذاری خواهد بود:

برای دانلود فایل PDF بر روی کلمه دانلود کلیک نمایید


 

 

 

 

 

 

 

لینک های مرتبط

بازدید کنندگان

امروز5
مجموع115014